O Artyście

Autoportret - Cezanne
Paul Cezanne - Autoportret - fragment.
Paul Cezanne (1839–1906)  był post-impresjonistycznym malarzem, który wywarł ogromny wpływ na sztukę XX wieku, stworzył pomost pomiędzy impresjonizmem i kubizmem. Mówi się, że jest ojcem artystycznym Matisse'a i Picassa, ale dużo zawdzięczają mu też van Gogh oraz Gauguin, który zresztą kupił wiele jego obrazów. Zniechęcany w młodym wieku przez ojca, aby realizować się w malarstwie, opuścił w 1861 roku swoje rodzinne miasto w Prowansji i wyjechał do Paryża .
Jest coś takiego jak malarska prawda rzeczy

Tam poznał Camille Pisarro, popularnego malarza impresjonistycznego, który był mu mentorem i przewodnikiem. Zaczął malować w stylu impresjonistycznym, ale później podjął próby strukturalnego porządkowania tego co widział - malował prostymi formami i płaszczyznami koloru. Zaczął również uproszczać formy które malował w kształty, tak jak na przykład drzewa w kolumny. W przeciwieństwie do wielu współczesnych mu malarzy, którzy koncentrowali się na jednym, dwóch tematach, Cezanne malował martwe natury, portrety, krajobrazy i akty.
Zaczynał w Paryżu, jego próby wystawienia na Salonie w Paryżu w latach 1864 i 1869 zostały odrzucone. Te przeciwności utwierdzają tylko Cezanne na wybranej drodze. Pisze wtedy: "I dobrze, oni jeszcze dostaną w pysk od wieczności". W końcu wystawiał na Salonie w Paryżu w 1882 roku i była to również jego ostatnia wystawa tam.
Można malować rzetelnie, nie ściągając uwagi na swoje życie prywatne. Oczywiście, artysta pragnie się wznieść intelektualnie możliwie najwyżej, ale człowiek powinien pozostać nieznany.
W 1895 roku odbyła się wystawa wszystkich jego prac, sygnalizując jego rosnącą pozycję jako artysty, ale w tym samym roku wrócił do rodzinnego miasta w Prowansji, gdzie kontynuował pracę w samotności.
Cezanne był wcześniej przedstawiany jako jednocześnie bezczelny i uparty oraz nieśmiały człowiek , mający ataki depresji, a później jego życie to w większości malowanie w samotności. Mimo że jego obrazy nie były dobrze odbierane przez krytyków i zwykłych odbiorców, którzy reagowali wesołością lub oburzeniem i sarkazmem - młodzi artyści darzyli go wielkim szacunkiem i często jego prace były dla nich inspiracją.
Wpływ Cezanne'a na rozwój kubizmu i całej sztuki współczesnej polegał na wydobywaniu z przedmiotów ich istoty - barwy i bryły. Doszedł do wniosku, że wszystkie kształty w naturze można sprowadzić do trzech brył geometrycznych: kuli walca i stożka.